Takaisin etusivulle

 

Lisäkirjoitus kirjoitukseeni ”Venäläinen Turku”

TURUN TURUT

TORGU JA TURKU

TORGU, ÅBO JA TURKU

Turun ruotsinkielisen nimen Åbo (vanhassa muodossa Aboa) alkuosa juontaa muinaisruotsin sanaan ”joki” ja jälkiosa saman kielen sanaan ”asukas”. Åboa sana tarkoittaa ilmaisua ”joenvarren asukkaiden”.

Turun suomenkielinen nimi Turku juontaa sitä vastoin muinaisvenäjään mer-kityksessä ”kauppapaikka” ”tori” (venäjänkielen ”torgu”). Turku on alkupe-räismerkityksessään tarkoittanut samaa kuin sana kaupunki eli toria kauppa-paikkaa.

Tunnettu nimitys ”Suomen Turku” edellyttää myös muiden turkujen (eli kauppapaikkojen) olemassaoloa. Niitä onkin ollut muinoin monella eri suun-nalla.

On myös väitetty, että Turku olisi alun perin novgorodilaisten perustama tai heidän kauppansa dominoiva kauppapaikka. Kaikki tutkijat eivät kuitenkaan ole halunneet olla tässä asiassa samaa mieltä.

Suomen kielen turku on asetettu novgorodilaisten kanssa käydyn kaupan yh-teyeteen samoin kuin monet muutkin vanhat slaavilaiset lainasanamme (tava-ra, lusikka jne.). Myös Vepsän saaren nimi on liitetty Novgorod-yhteyteen sil-lä Novgorodissa asuin muinoin paljon vepsäläisiä. 800-luvulla perustetun Novgorodin johtajat pakkokastoivat koko Karjalan ilmeisesti viimeistään 1100-luvulla ja ulottivat ortodoksisen kirkon (Konstantinopolin) vaikutuksen Varsinais-Suomeen asti. Rooman kirkko harjoitti siksi täällä kirkollista ja val-tapoliittista toimintaa, jolla se pyrki mitätöimään Novgorodin ja ortodoksien vaikutuksen. Esimerkiksi Unto Salon mukaan novgorodilaisten kaupankäyntiä Aurajoen suussa on pidettävä historiallisena tosiasiana.

Daniel Juslenius on maininnut Uuden Turun ja tämä edellyttää Vanhan (tai usean) Turun olemassaoloa. Tämän seudun vanhin turku on ehkä ollut Sata-van Turkukallio, seuraava vanha turku on ollut Koroisten niemi.

Unto salon mukaan sana Koroinen viittaa mahdollisesti muinaisvenäjän sa-naan gorod eli ”aitaus” ”kaupunki”. Koroisten kohdalla laskee Aurajokeen Vähäjoki-niminen pieni joki ja varmasti tiedetään se, että Koroisten kohdalla on ollut vanha kauppa- ja satamapaikka sekä piispanistuin keskiajan alussa. Koroisten niemen ja lähialueen argeologiset tulevat paljastamaan monta uutta tietoa Turun yhteyksistä Venäjän suuntaan. Alueella jo tehdyt koekuopat ovat antaneet vihiä siitä, että alueella on ollut asutusta.

Kielitieteelliset tutkimukset viittaavat Turunmaan ja Viron väliseen yhtey-teen. Matti Klinge on kirjoittanut kyseisestä yhteydestä ja meri (Suomenlahti) on toiminut siinä yhdistävänä elementtinä. H. R. Nevanlinnan mukaan viro-laisista on löydetty suomalaiset erikoisominaisuudet kahdessa eri tutkimuk-sessa. Löydettyjen ominaisuuksien tiheydet ovat noin puolet suomalaisista. Nevanlinnan mukaan osa suomalaisten juurista on puolestaan Euroopan ulko-puolista alkuperää.

Turun seudulla on runsaasti venäläisperäisiä paikannimiä. Moskovalainen ar-geologi V. V. Sedov pitää Koroisten niemen viereisen Virusmäen krusifikseja venäläisinä. Vastaavia ristejä on löydetty mm. Novgorodin seudulta. Jotkin esinelöydöt viittaavat mahdollisiin yhteyksiin Itä-Venäjälle Kama- ja Vjatka-joen alueelle. Novgorodin kauppahistoriassa olleiden nimien tulkinnan perus-teella on oletettu Aurajoen laakson asukkaiden olleen suorissa kauppayhteyk-sissä myös novgorodilaisten kanssa 1100- ja 1200-luvuilla ennen kaupan kes-kittymistä kaupungin lopulliselle paikalle. Paaskunnan kylää on pidetty mah-dollisesti novgorodilaisten kauppiaiden majapaikkana.

Turulla on ollut luonnollisesti yhteyksiä myös moneen muuhun ilmansuun-taan kuin itään. Esimerkiksi yhteyksistä Saksaan mainittakoon esimerkkinä Suurtorin keskiaikainen asemakaava. Siinä on merkille pantavaa pitkä ja ka-pea tori, jonka toisessa päässä on raatihuone ja toissa silta Aurajoen yli. Tär-kein asemakaavan esikuva on Danzig. Varma tieto on se, että Turun sekä Itämeren piirin muiden kaupunkien laivat tekivät 1550-luvulla eniten edesta-kaisia matkoja Danzigiin (yhteenlaskettu lukumäärä).

Turun historia on hyvin kansainvälinen. Ja on myös toivottavaa, että Turun historia jatkuisikin hyvin kansainvälisenä. Ja siltä myös näyttää nyt kun Tu-russa asuu yli 6 000 maahanmuuttajaa ja pakolaista.

TURUN VENÄLÄINEN RUUTUKAAVA

Turun palo alkoi 4.9.1827 ja palossa tuhoutui 1126 tonttia ja yhteensä 2543 rakennusta (Lilius Engel-näyttelykirjassa näyttely: 7.8.-14.9.1990, Dahl-ström).

Kenraalikuvernööri Zakrevski määräsi, että asemakaavan pääkadut on tehtävä 45 kyynärää ja sivukadut 30 kyynärää leveiksi. Henrik Liliuksen mukaan tä-mä on todennäköisesti tulkittava venäläiseksi vaikutukseksi. Asemakaavaan liittyy lisäksi myös toinen venäläisvaikutus. Asemakaavan mukaan pää- ja jo-kikatujen samoin kuin torien ja aukioiden reunoille tuli rakentaa vain kivitalo-ja (Lilius s.259, Engel-näyttelykirja, näyttely tuomiokirkon kryptassa Helsin-ki). Venäjän kaupunkitaiteessa korostettiin kaupungin leveitä pääkatuja usein määräyksellä, että niiden varrelle sai rakentaa vain kivitaloja. Liliuksen mu-kaan Engel on voinut saada ideansa rajata kivitaloalue Turussa juuri mainitul-la tavalla venäläisistä asemakaavoista.

Turun arkkitehdit, jotka piirsivät uuden ruutukaavan määräysten pohjalta ve-näläishenkisiä empire-rakennuksia eivät olleet lainkaan arkkitehtejä.

Vuonna 1827 sattuneen tulipalon jälkeen Turun harrastaja-arkkitehdit eli po-liisimestari C. Jonsson, kauppias P. J. Gylich, kasööri C. F. Bäck ja muurari E. J. Wennerqvist käytivät Mikael Sundmanin mukaan pietarilaisia mallikirjo-ja. Kysessä oli viisi ”Sobranie Fasadovin” nidettä (painettu 1808-12) ja ne oli koonnut Andrejev Zaharov (s.29, Mikael Sundman, Arkkitehti arkkitehtuuri ja yhteikunta, kirjassa näytely-Rakennushallitus 1811-1986 175 vuotta, näyt-tely: 4.9.-12.10.1986, Suomen rakennustaiteen museo).

Jos joku on kiinnostunut venäläisen kaupunkitaiteen ja ruutukaavan historias-ta hänen kannattaa tutustua seuraaviin teosiin:

A. W. Bunin
Geschichte des russischen Städtebaues bis zum 19. Jahrhundert. Schriften des Instituts fur Theorie un Geschichte der Baukunst. Berlin 1961.

V. Skvarikov
Otserk istorii planirovki i zastroiki russkih gorod. Moskva 1954.

Polnoe sobranie. Zakonov Rossijkoj Imperii (Sobranie pervoe9. Kniga certzej i risunkov. (Plany gorodov). Sanktpeterburg 1839.

Jukka Paaso
yleissuunnitteluarkkitehti
TURKU

 

Takaisin etusivulle

www desing by Juhani Paaso
Lähetä palautetta